Velg en side

swotEn tidligere kollega og venn av meg ringte idag, og han ba om noen maler jeg hadde laget i forbindelse med noen SWOT-analyser vi gjennomførte i bedriften for en stund siden. Siden den gang har dette verktøyet blitt mye brukt internt.

Han trengte en gjennomgang av teknikken. Som nytilsatt adm.dir. i sitt selskap hadde han behov for å få en oversikt over den strategiske posisjonen de hadde.

SWOTStrengths (styrker) – Weaknesses (svakheter) – Opportunities (muligheter) – Threats (trusler). Et enkelt, men kraftig verktøy for strategisk planlegging. Mye brukt, som sagt. Men jeg har observert at den også har blitt brukt feil, av mange årsaker.

Mine observasjoner:

 • Gruppen skiller ikke godt nok på mellom interne og eksterne faktorer
  F.eks.: når man diskuterer trusler, så hører ikke problemer med personalet internt i denne kvadranten. Det er isåfall en svakhet. Eller når man diskuterer styrker: da skal ikke konkurrenters sterke sider komme inn her. Det er mer å betrakte som en trussel (dersom det faktisk er det, da).
 • Gruppen gjør bare halve jobben.
  Å fylle ut matrisen som du ser i illustrasjonen er i beste fall et godt utgangspunkt for å gi en beskrivelse av virkeligheten. Altfor mange stopper her. Det er i analysen at modellen fremtrer som et strategisk verktøy. Gruppen må analysere styrker opp mot muligheter og trusler, og svakheter opp mot muligheter og trusler.
 • Analyse er bra for din akademiske karriere. Handlinger skaper forretning.
  Tro meg. Som utdannet akademiker elsker vi det skrevne ord og det å se at alt faller pent inn i en 2×2 matrise. Men akademiske øvelser gir ikke smør på brødskiva (ihvertfall ikke i mitt akademiske fag – teologi. Selvom en lønn i himmelen alltid er fristende. Men det er forhåpentligvis litt lenge til…).
  Derfor: hver analyse må trigge en liste med konkrete handlinger og oppgaver. Spør deg selv: «Hva er det neste, konkrete skritt som nå må gjennomføres?».

Så kjør hele løpet, eller dropp det.

Forresten: her er min standard PowerPoint presentasjon.

SWOT-analysis-English