Velg en side

KG Julesangaften

Like før jul var jeg på julekonsert med Kristelig Gymnasium (KG) på konserthuset. Vi fikk presentert perle på perle av korsang, solister, styrkeorkester, band og dansere. Alle var ungdom- og videregående skoleelever. Det tok pusten fra oss, for applausen var ikke bare fra stolte foreldre som er begeistret for sine poder på scenen. Men like mye for kvaliteten på det som ble fremført. Det er så fullt på høyde med hva andre profesjonelle artister tilbyr i førjulstiden.

Og kanskje enda mer enn det. Siden det ligger så utrolig mye hardt arbeid og øvelse bak dette, fra flere hundre elever og mangfoldig lærere. Og alt gjøres ved siden av det vanlige skoleprogrammet med undervisning, lekser, prøver og tentamener.

De klarer å få frem det absolutt beste i elevene. Og med en visjon for å skape “mer enn en skole”, vil også talentet få rom til å blomstre og finne vei. For det er ikke slik at de med størst talent er de som er mest frimodige og lett stiller seg foran en forsamling. Tvert om. De som bærer på en slik skatt er vel så ofte sjenerte og usikre. Med en kultur der det gis rom for utforsking, og med gode mentorer som nærer og oppfordrer, vokser frimodigheten.

Denne kulturen, dette verdisettet, denne holdningen til elever og medarbeidere savner jeg ofte i arbeidslivet. Kreativitet kommer i skyggen av krav, resultat i skyggen av utprøving. Og som voksen arbeidstaker er engstelsen i å gjøre feil større enn da jeg selv var ung og gikk på KG. Dette holder meg ofte igjen, merker jeg.

Hvor gode er vi på å skape kultur på arbeidsplassen der talent og frimodighet kan vokse? Hvordan kan jeg som leder dyrke dette? Jeg tror det finnes noen forutsetninger, som jeg har observert at KG har i sin omgang med elevene:

 1. Gi rom for å utforske
  La gode ideer bli mer enn det. Gi dem en sjanse til å materialisere seg. Aksepter og oppfordre til at noe tid kan brukes for å følge opp om gode forslag.
 2. Øv og øv på det man ikke kan
  Gjennom hele (arbeids-)livet får vi stadig nye utfordringer. Søker vi umiddelbar suksess, skaper vi fort en kultur der prøving og feiling ikke har rom. Det man øver på blir man god på. Og da er det mange fall på veien.
 3. Hei hverandre frem
  Gi applaus og godord for det faktum at noen prøver. Ikke bare når selve prestasjonen er bra.
 4. Gi plass til andre i rampelyset
  Å stjele rampelyset fra sine medarbeidere er noe av det verste du kan gjøre som leder. Å gå til siden og peke på dine medarbeidere er ikke bare godt lederskap, men fremmer økt frimodighet og talentutvikling.
 5. Vær en dirigent, i skyggen
  Konserten drives frem og ledes av dirigenten. Men alle scenelysene peker mot alle andre enn henne. Stå i skyggen, lett synlig for de du leder, men i bakgrunnen for dem dere leverer til.
 6. Vær en god mentor
  Vi trenger alle en som kan påpeke hvor vi er gode og hva vi kan bli enda bedre på. Som ledere bør vi være mentorer for våre medarbeidere. Ikke belærende overordnede. Våre medarbeidere har evner og talent på områder vi ikke har. Dette må vi som ledere begeistres av, og ikke føle som truende. Vi skal komme med gode observasjoner og konstruktive tilbakemeldinger for å skape rom for frimodighet.
 7. Let etter talent
  “Å oppdage et talent” handler om din evne som leder til å se etter evner og gaver medarbeidere har. Ofte er vi ikke klar over våre egne talent før andre påpeker det. Vi tar det kanskje for gitt, eller vi har ikke blitt satt i en situasjon der et talent viser seg. Men utrolig morro er det når man ser det og får påpeke det. Men vi må også skape rom for at det oppstår.
 8. Dyrk lekenheten
  Lek og gjør noe uten en spesifikk hensikt, men bare fordi det er gøy. Dette er noe som går tapt i voksenlivet. Og i arbeidslivet. Noen selskaper har formalisert at et minimum antall timer skal brukes til “meningsløse” aktiviteter. Og de er noen av de mest innovative selskaper i verden.

På hvilken måte dyrker du som leder talent i din organisasjon?