Velg en side

If you are the smartest person in the room, then you are in the wrong room. 

Da jeg var IT-direktør for en avdeling på 60 mennesker, kunne jeg til tider føle på utilstrekkeligheten i min egen teknologiske kompetanse. Som «self-made man» på teknologi-området, var det vanskelig å holde tritt når mine medarbeidere dypdykket i detaljer i ulike teknologiske løsninger vi skulle ta stilling til.

Men jeg bevisstgjorde meg selv ved å si at det ikke var min rolle. Tvertimot – som leder skulle jeg ikke ha alle svarene og kunne alt medarbeiderne jobbet med. Da blir ledelse bare en øvelse i å delegere oppgaver man selv ikke har tid til å gjøre, men som man strengt tatt kunne (eller burde) gjøre bedre selv. Ledere som mangler selvtillit på egen inkompetanse er dårlige ledere. For ledelse handler om å ta valg. Og for å ta gode valg, må du få presentert alle alternativ på en god måte. Og for å få dette, må du ha smarte folk rundt deg. Medarbeidere som er smartere enn deg på alle ulike områder din avdeling skal produsere.

Dersom du er den smarteste personen i rommet, så er du i feil rom. Lykkelig er den leder som kan omgi seg med ekspertise på de områder det må taes beslutninger om.

Når du skal ta beslutninger på områder der du selv mangler kompetansegrunnlaget, anbefaler jeg følgende:

1. Finn ekspertene

Særlig innen teknologi, så finnes det mange synsere og forstå-seg-på’ere. Søk etter de som kan det best. Gå utenfor egne ansattrekker om nødvendig. Gode beslutninger er basert på godt datagrunnlag.

2. Dyrk lidenskap

Det er utrolig befriende å høre noen lidenskapelig legge ut om et tema. Dette henger sammen med graden av ekspertise jeg søker etter.

3. Tillat uenighet

En ulempe ved ekspertise og lidenskap er at evnen til å vurdere andre muligheter ofte reduseres. Samtidig er det viktig som leder å få alle sider av et tema opp på bordet, og da er det gjerne duket for uenighet. Samtidig er graden av uenighet korrelert med hvor tøff beslutning som må taes. Og dersom jeg er den som må ta den endelige beslutningen, så er det viktig at all uenighet – og bakgrunnen for denne – kommer opp på bordet.

4. Vær tydelig på beslutningsprosess

Når du inviterer til innspill for en beslutning, må du samtidig være tydelig på hvilken rolle medarbeiderne skal ha i beslutningen. Dette må kommuniseres på forhånd. Dersom du ber om innspill og råd for en beslutning du alene skal ta, så si det på forhånd. Inviterer du til en konsensusbeslutning, så vær tydelig at alle skal være med i beslutningen. Bevissthet rundt denne forskjellen vil spare deg for mange frustrasjoner. Det føles ikke bra å tro at man har et ord med i laget i beslutningen, for så å oppleve at lederen går en helt annen vei.

5. Still gode spørsmål

«Assumptions is the mother of all f**-ups», heter det. Jeg har tatt altfor mange beslutninger på sviktende grunnlag. Både fordi jeg ikke innså min egen inkompetanse på et område, men også fordi jeg ikke stilte nok avklarende spørsmål for å få en så god som mulig oversikt over problemstillingen.

Still åpne spørsmål. Be om avklaring. Still oppfølgingsspørsmål. Og ikke vær redd for å avsløre egen utvitenhet! Som leder er du satt til å lede og nå mål gjennom andre.

Ledere som mangler selvtillit på egen inkompetanse

er dårlige ledere.